Visitation

Handlekommunen har alene kompetencen til at indskrive unge på Bostedet Brændtvad.

Kommunen kan rette henvendelse til Pædagogisk Leder Lars Freitag, som bringer sagen videre til visitationsudvalget. Inden indskrivningen kontakter den anbringende Kommune Bostedet Brændtvad, og de nødvendige visitationspapirer fremsendes, således at Bostedet Brændtvad har de korrekte og relevante oplysninger der skal til, for at træffe en faglig kvalificeret afgørelse om, hvorvidt borgerens behov kan varetages på Bostedet Brændtvad.

I forbindelse med en indskrivning, vil der typisk blive afholdt møder både med handlekommunen samt familien eller værgen. Der skal være givet samtykke familie eller værge forud for indflytning på Bostedet Brændtvad.

Det er kommunens ansvar at træffe beslutning om anbringelse i samarbejde med forældrene og værgen, ligesom det er deres ansvar, at de nødvendige oplysninger, undersøgelser og handleplanen forefindes som visitationsgrundlag.