Værdigrundlag

Ansvarlighed

Vi er tro over for de fælles retningslinjer, vi har fokus på, samt de metoder vi anvender. Alle skal føle sig rustet til det job, de udfører. Vi er hurtige til at træde til og tage ansvar i dagligdagen såvel som i akutte situationer. Alle er ansvarlige for, at kommunikationen foregår i en åben, ærlig og respektfuld tone på alle niveauer.

Faglighed

For at sikre at Bostedet Brændtvad arbejder med en høj grad af faglighed, har vi fokus på personlig læring og kompetenceudvikling gennem kurser, konferencer, og foredrag. Vores ambition er at benytte hinandens erfaring og viden inden for vores arbejdsområde.

Humor

På Bostedet Brændtvad bidrager vi alle med vores gode humor. Vi lægger vægt på, at der er en let og fornøjelig omgangstone. Her skal være ”højt til loftet”, og dette medvirker humoren til. Humoren er endvidere med til at skabe en rar hverdag for medarbejdere, og det giver gejst til arbejdet.
Dette har en direkte afsmitning på vores bebeore.

Samarbejde

Vi vægter beboerens relation til familie og pårørende højt og arbejder på at genetablere eller styrke relationen. Der ud over ønsker vi at skabe et tæt samarbejde med forældre/værge, skole, fritidstilbud, sundhedsvæsen, lokalområdet, kommuner samt andre relevante samarbejdspartnere.