Samværs- & aktivitetstilbud

Som en integreret del af vores helhedstanke præsenterer vi den enkelte beboer for et individuelt tilrettelagt dagtilbud (SEL §104, aktivitets- og samværstilbud). Et dagtilbud som dels blive udført på matriklen og dels i lokalområdet.

Vi arbejder med beboerens kompetencer og resurser ud fra teorien om low arousal. Vi arbejder med botræning, hvor i alle processer omkring det at leve og bo indgår. Dette indbefatter bl.a. hygiejne, rengøring, madlavning, oprydning og sociale relationer.

Aktiviteten ”indlæringsopgaver” indgår i vores dagtilbud. Her spænder opgaverne fra matche, monterings- og motoriske opgaver til faglige opgaver, spil, brætspil mm. Vi arbejder ud fra en pædagogisk tilgang med i samarbejde med beboeren at tilrettelægge og gøre det muligt, at denne kan dyrke sine særinteresser. Eksempler på aktiviteter kunne være: ”Jord til bord princip ”, svømning, ridning, gåture, læsetræning, golf, jobfunktion internt og eksternt evt. hos lokale virksomheder.

Vi vægter daglig motion højt. Dette kan være daglige gåture, løbeture, cykelture, svømning og fitness eller anden form for motion. I vores arbejde med mennesker med autisme oplever vi samme vigtighed af en sund livsstil, som anbefales personer, som ikke har autisme.

Vores beboere tilbydes sanserum som aktivitet. Ved sansestimulering påvirker vi de forskellige sanser. Når der stimuleres i passende mængder, kan det medføre, at der sker en bedre sanseintegration. Sanseintegration er hjernens evne til at modtage og bearbejde stimuli. Når sanserne ikke modtager og bearbejder stimuli optimalt, kan verden opleves uforståelig.

Beboerne har ofte en over- eller understimulering af deres sanser. Sansestimulering er en metode, der kan anvendes til at stimulere de enkelte sanser. Stimulering af sanserne udføres ved, at den enkelte passivt modtager stimuli. Sansestimulering har til formål at forebygge uhensigtsmæssige virkninger af enten over- eller understimulering og bruges derfor forebyggende og vedligeholdende. Det er forbundet med stor nydelse for beboerne at indgå i denne aktivitet.

Vi har biler til rådighed, hvilket gør det muligt for beboerne at komme på ture og benytte den til forskellige formål uden for bostedet. Ligeledes er det hensigten, at forsøge at motivere beboerne til at danne sociale relationer, hvor dette er muligt. Vi kan på den måde lave udflugter i mindre grupper. Musik er med til at skabe stor livskvalitet for et stort antal af mennesker med autisme. Mange mennesker med autisme kan have svært ved den fysiske berøring. Vi arbejder med musik som brobygger, idet der kan tales om en form for musikalsk omfavnelse, når musik spilles nænsomt og direkte til det enkelte menneske med autisme.

Gennem aktiviteter i og uden for huset er der mulighed for, at beboerne kan opbygge nye bekendtskaber, som de kan have glæde af, og som de senere ved en udflytning vil kunne drage nytte af. Personalet giver den enkelte beboer konstruktiv og individuel hjælp, til etablering af nye bekendtskaber og vedligeholdelse af eksisterende bekendtskaber.

Vi tager på to årlige ferier. En vinterferie i Haglebu Fjellstue i Norge . Kort beskrevet er Haglebu Fjellstue et norsk feriecenter for mennesker med funktionsnedsættelser. Her foregår der aktiviteter såsom hundeslædekørsel, kælkning, mad i bålhytte, ski og mange andre interessante ting. Vi vægter disse ture meget højt, i det vores erfaring er, at beboerne rykker sig og får skubbet til nogle grænser, som kan tages med hjem og bruges i det daglige. Her ud over oplever vi også, at mange beboere ændrer sig fra, at de ikke vil med, til at de over tid kommer til at glæde sig til disse tur. Endvidere arrangerer vi sommerferie, hvor vi lejer et sommerhus et sted i Danmark.