Målgruppen

Målgrupppen er mennesker, der har en psykisk funktionsnedsættelse, som kommer til udtryk ved en intellektuel/kognitiv forstyrrelse og deraf følgende udviklingsforstyrrelse.

Specifikt er vores målgruppe voksne mennesker med Autisme Spektrum, forstyrrelser (ASF) GUU og GUA med komorbide lidelser såsom OCD, tourettes syndrom, epilepsi, psykoser, depression, angst og fobier.
Målgruppen er ved indskrivning 18 – 45 år.

Vores tilbud er godkendt til følgende målgrupper:

  • Personer i alderen 18 – 85 med autismespektrum, selvskadende adfærd, udadreagerende adfærd, andet socialt problem
  • Personer i alderen 18 – 85 med autismespektrum, selvskadende adfærd
  • Personer i alderen 18 – 85 med autismespektrum, indadreagerende adfærd
  • Personer i alderen 18 – 85 med autismespektrum, udadreagerende adfærd
  • Personer i alderen 18 – 85 med opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrum
  • Personer i alderen 18 – 85 med autismespektrum, angst
  • Personer i alderen 18 – 85 med autismespektrum, depression
  • Personer i alderen 18 – 85 med autismespektrum, stressbelastning
  • Personer i alderen 18 – 85 med autismespektrum, andre psykiske vanskeligheder
  • Personer i alderen 18 – 85 med autismespektrum