Info om Autisme Huset

Vi arbejder inden for voksenområdet med mennesker med autisme og følgesygdomme. Vores tilgang er anerkendende og resurseorienteret med udgangspunkt i det enkelte menneske. Vi tilstræber et højt fagligt, etisk og professionelt niveau. Vi arbejder ud fra en helhedstanke, hvor vi ser på hele borgerens hverdag. Vi arbejder med at løse problematikker som stresstilstande og angst, sociale problematikker, kravafvisende problematikker og problemskabende adfærd.

I Autisme Huset får vi henvendelser af meget forskellig karakter.

Vi har god erfaring med at levere specialiserede indsatser og forløb – samt vejledning og kursusoplæg. På den måde kan vi imødekomme langt de fleste typer af ønsker, både hvad indhold og varighed angår. Vi vil derfor meget gerne høre, hvilke behov I som pårørende, skole, bosted, organisation m.fl. har. Der ud fra udarbejder vi et tilbud, hvor priser og vilkår fremgår.

Vi hører meget gerne fra jer på tlf.: 23714784 eller mail: info@autisme-huset.dk