Helhedstanken

Vores tilbud baserer sig på en helhedstanke, hvilket betyder, at der vil være en gennemgående støtteperson, fra beboeren bliver vækket indtil denne går i seng. Styrken ved dette er, at vi minimerer misforståelser, hvilket kan have stor betydning, for mennesker med autisme. Netop kommunikation er en stor udfordring, og ofte er dette udslagsgivende for, hvorvidt man lykkes med at skabe nogle gode rammer for disse mennesker.

Beboerne vil med vores tilbud opleve, at der er mulighed for at tage udgangspunkt i den enkelte. De skal eksempelvis ikke af sted om morgenen med en bus til et værkstedscenter eller en skole. Dette har vi erfaring for kan skabe en uhensigtsmæssig adfærd, da beboeren kan have sovet dårligt, og derfor ikke er frisk nok, til at tage af sted. Ligeledes kan beboeren opleve, at omgivelserne stresser vedkommende ved afgang, og at dette kan have en negativ effekt på den resterende dag.

Med et tilbud som vores har vi mulighed for, at præsentere den enkelte for den samme struktur hele døgnet igennem. Dette har man ikke samme mulighed for i et tilbud, hvor beboeren bor ét sted og går i skole/på værkstedscenter et andet sted.

I vores arbejde har vi fokus på alle elementer i en dag. Vi har særligt fokus på selvstændighedstræning i vores tilbud. Vi skaber rammer og en struktur, som beboeren kan navigere i fra morgen til aften. Vi tager udgangspunkt i assessment, hvor beboeren bliver testet, så vi dermed opnår kendskab til dennes færdigheder i forhold til en given opgave/aktivitet. Resultaterne fra denne assessment danner grundlag for den pædagogiske strategi.

Som en integreret del af vores helhedstanke, præsenteres den enkelte for et individuelt tilrettelagt dagtilbud. Et dagtilbud indeholder motion, out-door, havearbejde, køkkenopgaver og forskellige botræningsopgaver.

I et helhedstilbud som vores er det nødvendigt at fokusere på botræning. Botræning omfatter de nødvendige daglige gøremål i hverdagen såsom at vaske tøj, gå i bad, madlavning, hygiejne mm. Disse gøremål kan af forskellige årsager være komplicerede at gennemføre for vores beboere. Vi vil via vores pædagogiske metoder hjælpe den enkelte til udvikling inden for botræning. Ambitioner og krav i forhold til botræning vil være forskellige fra beboer til beboer.