Faglig målsætning

I Autisme Huset er vores arbejde båret frem af høj faglighed, da vi altid sørger for at være opdateret på den nyeste viden inden for området. I vores personalegruppe – både det pædagogiske og det administrative har vi et fælles mål, om at skabe et liv med højeste mulig kvalitet for mennesker med autisme. Vi har et stort netværk, som vi samarbejder og vidensdeler med. Det er af stor vigtighed for os, at hele vores kontaktflade føler sig trygge i vores hænder. Vi sørger derfor altid at for at skabe rum for dialog og konstruktivt samarbejde.

Baggrund

Jeg er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og arbejdede på en skole i København i ni år. Mødet med elever fra specialklasserne vakte min interesse for børn med specielle behov.

Jeg søgte derfor til specialområdet, hvor jeg blandt andet var med til at starte en specialskole Skolen i Peter Vedels Gade (PVG). En skole for børn med Aspergers Syndrom. Her lærte jeg rigtig meget om autismeområdet: Visuel struktur, støttesystemer, sociale historier, TEACCH, Boardmaker, stressprofiler, KAT-Kassen mm. Men endnu vigtigere så lærte jeg en hel masse børn med Aspergers Syndrom og deres forældre at kende. Det var meget givende at arbejde med dem, men også meget motiverende at være med til at levere gode resultater i samarbejde med mine kolleger.
Efter nogle års ansættelse på PVG blev jeg spurgt, om jeg ville være med til at starte et bosted op for voksne med autisme og andre følgehandicaps for en større privat virksomhed. De skulle levere botilbud og dagtilbud til mennesker med diagnosen Infantil Autisme for kommuner på Sjælland. Den type opgaver jeg skulle løse her, var en del anderledes end i min tidligere ansættelse, men teorien og metoderne bag den samme.

Motivationen for at starte Autisme Huset var at bruge min viden og forståelse for autismeområdet til at skabe et godt og sammenhængende liv for mennesker inden for autismespektret.

 

Med venlig hilsen

Lars Freitag
Pædagogisk leder