Vores botilbud

Bostedet Brændvad er et botilbud samt aktivitets- og samværstilbud for mennesker med autisme og følgesygdomme. Vores tilbud er helhedsorienteret forstået på den måde, at vi følger borgeren døgnet rundt. Tilbuddet henvender sig til voksne med autisme og følgesygdomme.

Vi er beliggende på Brændtvadvej 12, 8586 Ørum Djurs i rolige omgivelser med mange faciliter i nærmiljøet.

Vi råder over 5 pladser under Servicelovens §107, §108 og §104. Bostedet er indrettet med både enkeltværelser og selvstændige lejligheder.

Læs nærmere på Tilbudsportalen.dk.

For yderligere information kan vi kontaktes på tlf.: +45 23714784 eller på info@autisme-huset.dk

Akutopgaver

Autisme Husets akutteam er klar til at springe til med kort varsel og foranstalte akutte specialiserede indsatser. Vi råder over et antal skærmede/beskyttende pladser. Vores personale er specialuddannede i at varetage disse typer opgaver.

Som udgangspunkt er disse pladser døgnbemandede med mindre andet er aftalt.

Autisme Husets akutteam er klar til at springe til med kort varsel og foranstalte akutte specialiserede indsatser. Vi råder over et antal skærmede/beskyttende pladser. Vores personale er specialuddannede i at varetage disse typer opgaver.

Som udgangspunkt er disse pladser døgnbemandede med mindre andet er aftalt.