§ 85 – Støtte i eget hjem

Vi tilbyder bostøtte for mennesker mellem 18 år og pensionsalderen:

(Efter §85 i Lov om social service gældende personer mellem 18 år og folkepensionsalderen med betydelig nedsat funktionsevne).

Autisme Husets ambition er at støtte mennesker med autisme til en mere selvstændig tilværelse. Formålet med støtten kan endvidere være udvikling og vedligeholdelse af personlige færdigheder, sociale netværk, struktur i dagligdagen mv. På den måde bliver borgeren bedre i stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud.

Da det generelt er meget vigtigt for mennesker med autisme at have struktur og forudsigelighed i hverdagen, vil det altid være den samme fagligt velfunderede støtteperson, der er tilknyttet. Vi sørger for at hjælpe med at skabe overskud i disse menneskers hverdag.

Her under ses nogle konkrete eksempler på den bostøtte:

  • Støtte til at benytte samfundets tilbud som svømmehal, biblioteker, biografer, fritidstilbud mv.
  • Støtte til at gennemføre en uddannelse.
  • Støtte til at klæde sig på.
  • Støtte i spisesituationer.
  • Støtte til indkøb .
  • Støtte til rengøring.
  • Støtte til madlavning .
  • Støtte til at tilrettelægge egen økonomi .
  • Støtte til opretholdelse af sociale netværk – familiemedlemmer.