Botilbud for voksne med autisme og følgesygdomme

Vi arbejder inden for voksenområdet med mennesker med autisme og følgesygdomme. Vores tilgang er anerkendende og resurseorienteret med udgangspunkt i det enkelte menneske. Vi tilstræber et højt fagligt, etisk og professionelt niveau. Vi arbejder ud fra en helhedstanke, hvor vi ser på hele borgerens hverdag. Vi arbejder med at løse problematikker som stresstilstande og angst, sociale problematikker, kravafvisende problematikker og problemskabende adfærd.

Målgruppen

Målgrupppen hos Bostedet Brændtvad, er mennesker, der har en psykisk funktionsnedsættelse, som kommer til udtryk ved en intellektuel/kognitiv forstyrrelse og deraf følgende udviklingsforstyrrelse.

Læs mere her »

KogM

Samværs- & aktivitetstilbud

Som en integreret del af vores helhedstanke præsenterer vi den enkelte beboer for et individuelt tilrettelagt dagtilbud. Et dagtilbud som dels blive udført på matriklen og dels i lokalområdet. Vi vægter daglig motion højt

Læs mere her »

Botilbud

Bostedet Brændtvad er et botilbud samt aktivitets- og samværstilbud for mennesker med autisme og følgesygdomme. Vores tilbud er helhedsorienteret – forstået på den måde, at vi følger borgeren døgnet rundt

Læs mere her »